KOREKT-PRAHAVyhledávání a výběr

Ke každému potencionálnímu klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se najít budoucího zaměstnance na poptávané pozice v co nejkratším časovém období.

Postup výběru

  • společně s klientem sestavíme popis pracovní pozice
  • navrhneme zdroje pro vyhledání vhodných uchazečů
  • následuje výběr vhodných kandidátů k osobním pohovorům u nás v agentůře
  • oslovení vhodných kandidátů z databáze Korekt Praha
  • individuální pohovory s vybranými uchazeči
  • příprava CV úspěšně odpohovorovaných uchazečů k odeslání klientovi v elektronické podobě
  • písemné vyhodnocení úspěšných uchazečů, které je nedílnou součástí odeslaných CV

zpět

 


Korekt Praha, Pod Kavalírkou 12, 150 00 Praha 5 - Košíře, Tel.: + 420 257 327 801, Mobil: + 420 602 640 076, Mobil: + 420 728 164 771
Email: korektpraha@korektpraha.cz nebo korektpraha@seznam.cz